La Vie en Rose и SPA Maat – с обновена визия и опаковки

Като част от нашите постоянни усилия и стремеж към самоусъвършенстване на порцесите и поддържане на възможно най-високо качество на продуктите за нашите клиенти, в момента сме в сложен и дългосрочен