InnCoCells – мащабен европейски, научноизследователски проект с участието на Екомаат